תנאי שימוש באקדמיה הדיגיטלית של ביה״ס לעסקים

תנאי שימוש באקדמיה הדיגיטלית של ביה״ס לעסקים

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

 

 1. כללי.
 • האתרhttp://academy.lironmor.com/ (להלן: "האתר") מופעל על-ידי לירון מור בע"מ (להלן: "לירון מור"), ובמסגרתו ניתן לצפות בתכני לימוד והדרכה, ולהשתתף באופן פעיל בשיעורים באמצעות האינטרנט, במגוון של נושאים (להלן: "השירותים").

 

 • כל פנייה בלשון זכר מתייחסת לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

 

 1. התכנים שבאתר.
 • השירות הניתן הנו תכנית אימון בשם "קורס דיגיטאלי", תכנית שמטרתה לקדם עסקים ולייצר תהליכי עבודה שיווקיים אוטומטיים מבוססים על האינטרנט עבור עסקים אלו.

 

הקורס יתקיים באמצעות חומרי לימוד באתר האינטרנט כמפורט להלן:

האתר מציע תכני לימוד והדרכה, ומאפשר להשתתף בשיעורים באמצעות האינטרנט, בנושאים מגוונים. לצורך האמור לעיל מציע האתר סרטוני וידיאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות ומידע (להלן: "התכנים").

 

התכנים מוצעים לצפייה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי, המוגבל בזמן המנוי שנרכש, ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.

 

לירון מור רשאית לשנות בכל עת איזה מהתכנים המוצגים ברשימת התכנים באתר, להחליף איזה מהתכנים ברשימה או להוציא איזה מהתכנים מהרשימה הנ"ל.

 

על-מנת להנות מהשירותים המוצעים באתר, באחרית הלקוח לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה (High Definition) תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף. ידוע ללקוח כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, וחברת לירון מור אינה אחראית לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.

 

הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי צפייה התכנים באתר תעשה שימוש ברוחב הפס של חיבור האינטרנט המצוי אצלו, ויתכן כי תיפגע יכולת לעשות שימוש ברוחב הפס המלא של האינטרנט לצרכים אחרים באופן מקביל, ולא תהיה לו טענה בשל כך.

 

אספקת תוכן שיוזמן תיעשה בדרך אלקטרונית באמצעות האינטרנט בלבד.

 

 1. תקופות התקשרות לאחר רכישת מנוי לאתר.
 • קורס אחד: חודשיים.
 • שני קורסים: 4 חודשים.

 

 • "קבצי תרגול ", הינם קבצים שונים לתרגול התוכנה הנלמדת, ובין היתר תמונות, וקטורים, אייקונים, תבניות למצגת, קטעי מוסיקה או סאונד, קטעי ווידיאו או קליפ, פרויקטים שלמים או חלקי, מסמכים ועוד, בכל פורמט אפשרי. הקבצים ניתנים באתר לצרכי לימוד ותרגול של השיעורים המצויים באתר בלבד. המנוי רשאי לבצע שינויים דיגיטליים בקבצי התרגול לפי הוראות והנחיות שנינות באתר (או על-ידי מדריך השיעור הרלבנטי) בלבד, ובקשר עם השיעור הנלמד לצידם בלבד, ולא לכל שימוש אחר. אין להעביר ו/או למסור את קבצי התרגול, לכל צד ג' שהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם (בכל מדיה שהיא). אין לעשות שימוש בקבצי התרגול לכל שימוש אישי שאינו מפורט כאן או לכל שימוש מסחרי אחר.

 

 • חברת לירון מור תהא רשאית לעדכן את סל המוצרים המוצע במנויים השונים.

 

 • מחיר המנויים השונים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה בעת מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. חברת לירון מור תהא רשאית לעדכן את מחירי המנויים באתר מפעם לפעם, או לאפשר מכירת קופוני הנחה לרכישת מנויים, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.

 

 • לירון מור שומרת את הזכות לקיים מבצעים והנחות למנויים ולתכנים הנרכשים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.

 

 • רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על לירון מור), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.

 

 • הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. לירון מור מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.

 

 • ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי,  מספר ת"ז וכיו"ב.

 

 • לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של לירון מור והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה.

 

 • ביטול אמצעי התשלום בניגוד לאמור בתקנון זה לא יהא בתוקף, ובעל המנוי מתחייב לשפות את לירון מור בגין כל הוצאה שתגרם לה בגינו, לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד. ככל שהלקוח לא ישלם את התמורה במועד, סכום התמורה יהיה 1.5% ריבית לחודש באופן מצטבר.

 

 • צפייה בתכנית מוגבלת לתקופת המנוי בלבד.

 

 • רכישת מנוי נעשית באמצעות קבלת שם משתמש וסיסמה, הייחודיים לכל מנוי, ומתן אפשרות צפייה בתכני האתר תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. המנוי הינו אישי ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח המנוי, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי המנוי, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של לירון מור.

 

 • כל מנוי מאפשר צפייה סימולטנית אחת בלבד (דהיינו, לא ניתן לצפות בתכני האתר באמצעות אותו שם המשתמש ביותר ממחשב אחד בו-זמנית).

 

 • לירון מור רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג.'

 

 • לירון מור שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש מנוי ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.

 

 • חשבונית מס תישלח לרוכש לכתובת הדוא"ל שמסר. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבונית המס שיקבל.

 

 1. הפסקת התקשרות.
 • סיום מנוי ביוזמת הלקוח טרם תום תקופתו – על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. על אף האמור לעיל, אין החזרה/החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה/שעתוק/ שכפול.

 

 • צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי לירון מור יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, ולירון מור תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות בלירון מור בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב ללירון מור ואפשר לה לתקן את התקלה. יובהר, כי באחריות המנוי לבדוק את אופי התכנים ואיכותם טרם התקשרותו עם לירון מור (באמצעות התכנים המוצעים בחינם באתר), ולא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים.

 

 • ביטול רכישת מוצר – במקרה של רכישת מוצר באתר אשר ניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול, אין באפשרותו של הקונה לבטל את העסקה אלה אם קיבל אישור מפורשות מחברת לירון מור VMI בע"מ. במקרה של קבלת אישור, במידה ובחר הרוכש לבטל את העסקה, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. במקרה של דחיית מחזור המוצר, ה-14 יום יספרו מיום תחילת המחזור המקורי של המוצר.

 

 • במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק, אשר לא נעשה עקב פגם במוצר, אי התאמה לתיאור שלו, אי-אספקה במועד או הפרת החוזה מטעמה, תהיה לירון מור רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המנוי או 100 ש"ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.

 

 • סיום מנוי ביוזמת לירון מור – לירון מור רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למנוי באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המנוי לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה לירון מור כי קיים חשש סביר כי המנוי לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים; ו/או במקרה בו המנוי הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה; ו/או, אם המנוי הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה; וכיו"ב.כן מובהר, כי הלקוח אינו רשאי לקזז סכומים כסף כלשהם, בגין כל נזק ו/או הפרה נטענת לפי הסכם זה. עשה כן המזמין, ייחשב הדבר להפרה יסודית של תנאים אלו.

 

 • לירון מור רשאית לסגור את האתר, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה, ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש ללקוחותיה.

 

 1. קניין רוחני.
 • זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הנמכרים באתר, והן באשר לנגן הייעודי המאפשר צפייה בתכנים, הינם רכושה הבלעדי של לירון מור ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה של לירון מור מראש ובכתב.

 

 • יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח ללירון מור אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. לירון מור רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

 

 • השם "לירון מור" וסימני המסחר של לירון מור, בין אם נרשמו ובין אם לא, הם רכושה של לירון מור בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלי קבלת הסכמת לירון מור בכתב ומראש.

 

 1. העדר אחריות באשר לתקינות האתר ובאשר לתכנים המוצגים בה.
 • לירון מור בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, לירון מור אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, לירון מור ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 

 • לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). לירון מור אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת לירון מור או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין לירון מור אחראית לתוצאות העסקה דנן.

 

 • פירטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי לירון מור לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של לירון מור לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על לירון מור אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסוימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.

 

 • לירון מור אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

 

 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא לירון מור בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.

 

 1. שמירה על פרטי הלקוח ואבטחת נתונים.
 • ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה לירון מור את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייבת לירון מור לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

 

 • הרכישה בכרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקן SSL ולירון מור אינה שומרת את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, ולירון מור אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

 

 • לירון מור תהא רשאית להשתשמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies) או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.

 

 • בנוסף לאמור לעיל, לירון מור רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

 

 • לירון מור לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

 • לירון מור תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.

 

 1. שירות לקוחות.
 • לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי לירון מור, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון -0733850820, או בדואר אלקטרוני info@lironmor.com. נציגי "לירון מור" ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של לירון מור, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.

 

 1. שונות:
 • לירון מור רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לירון מור בקשר לכך.

 

 • רישומי המחשב של לירון מור בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשתה על-ידי הלקוח עצמו.

 

 • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

 • לירון מור רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

הגדרות